مرور برچسب

پشتیبانی از قرارگاهها

طرح درس های قرارگاهی

طرح درس های قرارگاهی در راستای پشتیبانی محتوایی از قرارگاه‌های مدرسه‌ای ، بر اساس برشی از سیر فکری-تربیتی مجموعه‌ای شامل 31 طرح بحث قرارگاهی آماده و تولید گردیده که از طریق لیک های زیر می توانید آن را دریافت نمایید . دریافت طرح درس…