مرور برچسب

ویژگی‌های مربّی موفّق

مربّی خویش باش!

بسمه تعالی مربّی خویش باش! ویژگی‌های مربّی موفّق رضا فرهادیان مربی‌گری تربیتی، هنری است دل‌انگیز و رفتاری است شگفت‌انگیز و دشوار و رسالتی است بس بزرگ که هر کسی را تاب و توان پذیرش چنین مسئولیت خطیری نیست. مربی‌گری سوز و ساز می‌خواهد…