مرور برچسب

مقاله مهارتی

بلوغ خود را مدیریت کنید

بسمه تعالی بلوغ خود را مدیریت کنید نوجوان و مدیریت غریزۀ جنسی ابراهیم اخوی بخش نخست   سخنی با مربیان یکی از مسائل پر سؤال در میان نوجوانان، مدیریت غریزۀ جنسی است. این پرسش به شیوه‌های گوناگون و با انگیزه‌های مختلفی مطرح می‌شود. برخی…

روش درس‌نامه‌نویسی

بسمه تعالی روش درس‌نامه‌نویسی محمدحسین فروغی مقدّمه در درس‌نامه‌نویسی بیش از آنکه دانستنِ «از چه چیزهایی و چگونه باید بنویسیم؟» اهمیت داشته باشد، باید به دنبال پاسخ این سؤال بود که: «از چه چیزهایی و چگونه نباید بنویسیم؟». حرف عجیبی است، اما…

جای نوجوان‌تان تصميم نگیرید…

  بسمه تعالی   جای نوجوان‌تان تصميم نگیرید... بندبازها را هل ندهید (2) علی صادقی‌سرشت در مطلب قبل درباره تغییرات جسمی در نوجوانی مطالبی را به اختصار ارائه نمودیم. انسان افزون بر بُعد جسمی، بُعدی روانی دارد. برای بررسی بُعد روانی نوجوان باید…