مرور برچسب

مسابقه پیامکی

چهارمین دوره مسابقه پیامکی فرزندان رمضان المبارک” (ویژه کادر و مربیان)

✍️ اخبار اشاره  چهارمین دوره مسابقه پیامکی فرزندان رمضان المبارک" (ویژه کادر و مربیان)، برگزار می‌گردد. ??نکات زیر درباره مسابقه پیامکی فرزندان رمضان المبارک قابل ذکر است: ?تفاوت اصلی مسابقه امسال با سالهای گذشته در ارائه محتوای غنی از…