مرور برچسب

بودجه

چقدر از بودجه خارج از دست دولت است؟

چقدر از بودجه خارج از دست دولت است؟ در چند سال اخير، در ماه‌هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي رسانه‌اي متأثر از لايحه بودجه شده و... محمد جواد اخوان در چند سال اخير، در ماه‌هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه كل كشور، فضاي…

بودجه نفت و ربط آن به بودجه‌ریزی عملیاتی

بودجه نفت و ربط آن به بودجه‌ریزی عملیاتی بودجه عملیاتی چیست؟ هر کشوری که بخواهد راهبردهای اقتصادی خودرا دقیق عملیاتی کند ناچار از بودجه عملیاتی است.   محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت: هر سال بحث‌های بودجه از اواخر آذرماه شروع می شود،…