مرور برچسب

امیرالمؤمنین

امیرالمؤمنین چه کسی را حصر کرد؟

امیرالمؤمنین چه کسی را حصر کرد؟ تعدد و گوناگونی برخورد امام علی (ع) در خصوص مخالفان حکومت، خود اشاره بر ضرورت، اهمیت و جایگاه مصلحت در دستگاه سیاسی شیعه دارد؛ به‌طوری‌که حاکم جامعه‌ی اسلامی می‌تواند بر سبیل مصلحت حکم نموده و به‌جای…