مرور دسته

مهارتی

 اصول راهنمايى

بسمه تعالی  اصول راهنمايى راهنمايي و مشاوره از ديدگاه اسلام محمدرضا مطهري اصل به معناى بن، ريشه، اساس، زيربنا،…

مشاوره با اهل فن

بسمه تعالی مشاوره با اهل فن مصاحبه با حجت الاسلام کاظمی در ابتدا بفرمایيد تعریف مشاوره چيست؟ اجازه دهید قبل از اين…