مرور دسته

تشکیلاتی

همت بلند دار!

بسمه تعالی آسیب‌شناسی اخلاقی تشکل اسلامی همت بلند دار! آسیب بی‌انگیزگی ابوذر کمال مقدمه هر انسانی در فراز و…

استوانۀ حق

بسمه تعالی استوانۀ حق بررسی تأثیر مبانی اسلام به عنوان پایۀ تشکل‌های اسلامی محسن گلپايگاني بی تردید وجود…

تشکیلات خدایی

بسمه تعالی تشکیلات خدایی پیرامون تشکل اسلامی و انقلاب اسلامی سید مهدی موسوی – محقق و پژوهشگر اعتماد امام به…

فهرستی از تجربه

بسمه تعالی فهرستی از تجربه مبحثی پیرامون مدیریت در تشکل‌های دینی   اشاره فعالیت تشکیلاتی دارای الزامات و ویژگی‌هایی…

شخصیت در تشکل

بسمه تعالی شخصیت در تشکل تشکل‌ و نیازهای رشد نوجوانان دکتر هادی پورشافعی اشاره دوران نوجوانی، مرحلة…

از گروه تا تشکل

از گروه تا تشکل روش‌های تعامل و هماهنگی در فعالیت گروهی و تشکلی اشاره یک گروه خوب چه خصوصیت‌هایی باید…