طرح درس های قرارگاهی

طرح درس های قرارگاهی

در راستای پشتیبانی محتوایی از قرارگاه‌های مدرسه‌ای ، بر اساس برشی از سیر فکری-تربیتی مجموعه‌ای شامل ۳۱ طرح بحث قرارگاهی آماده و تولید گردیده که از طریق لیک های زیر می توانید آن را دریافت نمایید .

 

دریافت طرح درس سطح یک 

 

دریافت طرح درس سطح دو

 

دریافت طرح درس سطح سه 

 

دریافت طرح درس سطح چهار 

شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده